Celem programu jest usprawnienie prac związanych z prowadzeniem i obsługą Kasy Zapomogowo Pożyczkowej poprzez szybki dostęp do informacji o pracownikach i pobranych przez nich pożyczkach. Posiada on łatwe w obsłudze funkcje pomocne przy udzielaniu i spłacie pożyczek, wkładów i wpisowych. Przeznaczony jest dla wszystkich firm prowadzących kasy pożyczkowe dla swoich pracowników. Program ma służyć do gromadzenia wszystkich informacji o operacjach związanych z przynależnością pracownika do kasy. Program posiada też własny moduł rozliczenia księgowego (naliczeń na konta).

W systemie zostały także przewidziane różnorodne typy zestawień.

Użytkownik jest wspomagany podczas pracy z programem przez podpowiedzi znajdujące się na ekranie. Może on na bieżąco, nie przerywając pracy dowiedzieć się jakich klawiszy może używać w danej sytuacji.

Program eliminuje ręczne obliczanie ilości i wysokości rat spłacanej pożyczki.

Program jest przystosowany do pracy na samodzielnym komputerze lub w sieci lokalnej na kilku stanowiskach. Użytkownik ma możliwość konfiguracji programu we własnym zakresie, w zależności od potrzeb. Dostęp do danych mają tylko te osoby, które posiadają znajomość systemu haseł.

Kasa Zapomogowo Pożyczkowa jest programem niezwykle przydatnym i łatwym w obsłudze.

Program składa się z następujących modułów:

 1. Moduł Obsługi Kasy:
  • Obsługa list spłat i pobrań pożyczek z miesiąca bieżącego;
  • Przeglądanie list spłat za dowolny okres;
  • Zamknięcie miesiąca;
  • Bilans otwarcia/zamknięcia roku na kartotekach pożyczek
  • Druk polecenia przelewu
  • Możliwość połączenia(transfer danych) z programem PŁACE;
  • Lista członków Kasy Zapomogowo Pożyczkowej (imię, nazwisko, nr ewidencyjny, rodzaj pracy, data zapisania, zakład, wpisowe),
 2. Moduł Księgowy
  • Dokumenty
  • Bilan otwarcia/zamknięcia roku
  • Zestawienie obrotów na kontach
  • Obroty wybranego konta
  • Raporty kasowe
 3. Moduł Obsługi Słowników Pomocniczych:
  • Słownik zakładów;
  • Słownik rodzajów wpłat i wypłat
  • Słownik kont księgowych
  • Słownik rodzajów dokumentów
 4. Moduł Wydruków:
  • Wydruki zestawień listy pracowników z możliwością wybrania zakładu;
  • Wydruki zestawień dla wybranego pracownika (kartoteka pracownika),
 5. Moduł Administratora Systemu:
  • Obsługa praw dostępu do programu
  • Parametry systemowe
  • Obsługa modułu archiwizacji danych
  • Techniczna Obsługa Systemu.